Program

Onsdag 24. oktober

Hovedtema dag 1: Rus og psykisk helse.

 

09.30-10.30 

 

Registrering og   kaffe

 

10.30 – 10.45

 

Åpning   og velkommen til Høgskolen i Innlandet v/Ingrid Guldvik, dekan og leder for skikkethetsnemnda ved HINN

 

10.45-11.30

 

Studentens   helse-  og trivselsundersøkelse. SHoT   2018: Helt ærlig. Fokus på studentens bruk av rusmidler og psykisk   helse. v/Espen Munvik, Velferdsdirektør studentsamskipnaden Ålesund, Gjøvik og Trondheim.

 

11.30-11.45

 

Pause

 

11.45-12.30

 

«Fiks   studenten» Om studenthelsetjenestens rolle i forhold til skikkethet. v/ Erna Bragadottir helsesjef og Marius Aase, psykolog Studentsamskipnaden   i Innlandet. Refleksjon og respons

 

12.30-13.00 

 

Studenter   og rusmidler. Hvilke utfordringer gir rusmidler for studenter og   utdanningsinstitusjon? v/Anna-Lena   Westbye Pedersen, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Respons og   refleksjon           

 

13.00-14.00

 

Lunsj

 

14.00-15.00

 

Kunnskap   om rusmidler. Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler v/Ole Vidar Øiseth, politioverbetjent og   fagansvarlig ved Politihøgskolen.  Refleksjon og respons

 

15.00-15.20

 

Pause   

 

15.20-16.00

 

Siste nytt fra juristnettverket   for universiteter og høyskoler.

 

16.00-16.30

 

Siste   nytt fra nasjonalt arbeidsutvalg for   skikkethet. v/ Kari Kildahl, institusjonsansvarlig for skikkethet   OsloMet.

 

16.30-17.00

 

Lokal oppkvikker

 

19.30–22.00

 

Festmiddag

Dag 2. Torsdag 25. oktober

Hovedtemadag 2 Skikkethetsvurdering

 

09:00--10.00

 

Løpende   skikkethetsvurdering v/Kari Kildahl

 

10.00 - 11.00

 

Krysskulturalitet v/Jørgen Sundby, psykolog. universitetslektor ved UIT og   medlem i nasjonal arbeidsutvalg for skikkethet. Refleksjon or respons.

 

 

11.00 -12.00

 

 

Lunsj

 

12.00 - 12.45

 

Sosiale medier - hvordan ivareta personvernet ved skikkethetsvurderinger v/Juridisk rådgiver Jade Bui Datatilsynet

 

12.45 - 13.00

 

Pause

 

13.00 - 14.00

 

Erfaringer   fra Felles klagenemnd 2017 og 2018 v/   Marianne Klausen, senioradvokat i Føyen Torkildsen. Leder av Felles   klagenemnd.

 

14.00 - 14.15

 

Avslutning og   kort oppsummering