Ole Vidar Øiseth

Ole Vidar Øiseth

Ole Vidar Øiseth er fagansvarlig for studiet i arbeidsteknikken Tegn og symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler ved Politihøgskolen i Oslo.

Han startet i politiet i 1979 etter befalsutdanning i forsvaret og har stort sett arbeidet med narkotika gjennom hele sin tjenestetid i politiet. Han har vært med i utviklingsarbeidet med å lage arbeidsteknikken tegn og symptom helt fra starten i 1993..

I 2005 sto første utgave av et nettbasert kurs i tegn og symptom ferdig og i 2013 ble utdanningen godkjent som studie. Sommeren 2018 byttet Politihøgskolen læreplattform og studiet ble da laget helt nytt. Alle de interaktive modulene er ny produsert og hele studiet skal nå være tilgjengelig både på PC, telefon og nettbrett.

De senere årene har han tatt tilleggsutdanning i pedagogikk, rusforebyggende arbeid og menneskerettigheter ved ulike høgskoler i Norge.