Marius Aase

Marius Aase

Psykolog Marius Aase er utdannet ved Universitetet i Umeå og er ansatt i Studentsamskipnaden i innlandet(SINN).

Han har jobbet med studenthelse siden 2015 og har ellers 15 års erfaring fra bl.a. Habiliteringstjenesten for barn i Oppland, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Gjøvik og Psykiatrisk poliklinikk for voksne i Lillehammer.

Marius er spesialisert i psykoterapi for ungdom ved R-BUP i Nydalen, og som terapeut er han faglig forankret i psykodynamisk- og emosjonsfokusert teori.

Han vil i sitt bidrag fokusere på helselovgivning samt dilemmaer knyttet til psykisk helse og skikkethet.