Marianne Klausen

Marianne Klausen

Marianne Klausen er leder av Felles klagenemnd. Nemnda behandler studentklager på vedtak om skikkethet, politiattest og fusk, i tillegg til klager på avslag på innsyn.

Frem til 2015 var Klausen leder av Den nasjonale nemnda for politiattest. Klausen jobber til daglig som advokat. Hun er også medlem av det regjeringsoppnevnte kontrollorganet for kommunikasjonskontroll, et utvalg som fører løpende kontroll med politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder som telefonavlytting og romavlytting. Hun har tidligere jobbet som dommer, politiadvokat og rådgiver i Justisdepartementet.