Espen Munkvik

Espen Munkvik

Espen Munkvik er til daglig velferdsdirektør med ansvar for utvikling og drift av studenthelse og velferdstjenester til 42 000 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Han er med i styringsgruppen for Studentenes helse og trivselsundersøkelse.