Erna Dora Bragaottir

Erna Dora Bragaottir

Erna Dora Bragadottir er helsesjef i Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN). Hun er utdannet sosionom og kognitiv terapeut og har arbeidet med studentrådgivning og ledelse i 20 år SINN.

Hun har vært SINN sin representant i Høgskolens Læringsmiljøutvalg i mange år. Hun har arbeidet med rusforebyggende arbeid opp mot fadderuker og utvikling av ruspolitisk handlingsplan ved høgskolen.  

Hun har fulgt utvikling og endringer i studentmassen i gjennom mange år og vil i foredraget snakke om tilbudet SINN HELSE består av for studenter og om forventninger hva SINN HELSE kan bidra med i skikkethetsaker.