Anna-Lena Westbye Pedersen

Anna-Lena Westbye Pedersen

Anna-Lena Westbye Pedersen, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet; Institutt for sykepleie og fakultet for helse og sosialvitenskap.

Hun er utdannet sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap, i tillegg til fordypning i rusmiddelmedisin. Tidligere har hun arbeidet ved KoRus-Øst, og har vært prosjektleder for kommunale lavterskeltilbud for unge voksne med problematikk innen rus og psykisk helse. Hun har fulgt utviklingen av spesielt nye syntetiske stoffer siden 2010, og har gjennom tverretatlig samarbeid fått god kjennskap til utfordringer disse rusmidlene gir for både brukere og hjelpeapparat. Anna-Lena har skrevet artikler og holdt lokale og nasjonale foredrag i Norge innen dette temaet, og underviser nå både ved grunn- og videreutdanninger i høgskolen.