Forelesere

Anna-Lena Westbye Pedersen

Anna-Lena Westbye Pedersen, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet; Institutt for sykepleie og fakultet for helse og sosialvitens...

Erna Dora Bragaottir

Erna Dora Bragadottir er helsesjef i Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN). Hun er utdannet sosionom og kognitiv terapeut og har a...

Marius Aase

Psykolog Marius Aase er utdannet ved Universitetet i Umeå og er ansatt i Studentsamskipnaden i innlandet(SINN).

Marianne Klausen

Marianne Klausen er leder av Felles klagenemnd. Nemnda behandler studentklager på vedtak om skikkethet, politiattest og fusk, i til...

Ole Vidar Øiseth

Ole Vidar Øiseth er fagansvarlig for studiet i arbeidsteknikken Tegn og symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler ved P...

Jade Bui

Jade er utdannet jurist og har tatt en spesialisert master i IKT-jus. 

Espen Munkvik

Espen Munkvik er til daglig velferdsdirektør med ansvar for utvikling og drift av studenthelse og velferdstjenester til 42 000 stud...