Program

Beredskaps logo

Foreløpig program

Møteleder: Silje Kampesæter

Mandag 20. april

11:00 Lunsj og registrering 
12:00 Velkommen
  Åpningsforedrag om nasjonal beredskap og hverdagsberedskap
12:30 Hverdagsberedskap etter 22. juli
Hvordan har nærpolitireformen påvirket beredskapen i Norge? 
v/førsteamanuensis Vanja Lundgren Sørli, Politihøgskolen
12:50 Samhandling og kriser –  beredskap i normalsituasjonen 
  110, 112 og 113 i diskusjon om hverdagsberedskap i Agder: Når en hendelse skjer - har jeg ressurser å sende?
110 v/Rune Vårdal Paulsen, Leder 110 sentralen Agder
112 v/Audun Eide, operasjonsleder i Agder politidistrikt
113 v/Ole Kristian Skomedal, konst. avdelingssjef og rådgiver AMK/PRK, Sørlandet Sykehus
13.40 Pause
14:00 Radikalisering og ekstremisme
  Hvordan kan vi fange opp og motarbeide radikalisering? Hvordan fanger vi opp og møter de som er utsatte? 
v/ daglig leder Omar Sadiq, Plattform – Norsk Institutt for Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 
  Om INCEL-bevegelsen v/skribent Lasse Josephsen
  Trender i høyreekstrem vold og terrorisme v/professor Tore Bjørgo, Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold, UiO
  Politipatruljer fra gate til nett – om forebygging av nettekstremisme
v/professor Inger Marie Sunde, Politihøgskolen 
15:50 Pause
16:10 Cyber, samhandling og beredskap – hvordan beskytter vi oss i hverdagen i stat og kommune
  Dette må alle vite om cybertrusler i dag
v/ Roar Thon fagdirektør sikkerhetskultur NSM 
  Cyber og Forsvaret
  Hvorfor tar ikke alle samvirkeprinsippet på alvor? – Om Samfunnssikkerhetens hus og erfaringene ved bruk av samvirkesenter
v/beredskapssjef Ivar Konrad Lunde, Bergen kommune
17:20 Slutt 
19:30 Konferansemiddag - Scandic Elgstua (se egen påmelding)

Tirsdag 21. april

09:00 Psykologisk krigføring
  Heritage protection – implications on every day protection.
By Dr Emma Cunliffe, Research Associate, Cultural Property Protection and Peace Secretary, UK Blue Shield 
  "Forbereder vi oss på riktig krig?" v/oberstløytnant og professor Tormod Heier, Forsvarets høgskole
10:00 Benstrekk
10:10 Hvordan varsle og forebygge i hverdagen? Utgangspunkt: Politiets sikkerhetstjeneste sin nasjonale trusselvurdering 2020, og PSTs rapport: «Hvordan avverges terrorangrep?" v/Arne Christian Haugstøyl, seksjonsleder for politisk motivert vold i PST
10:30 Styrket beredskap og tettere samhandling. Felles etter og videreutdanninger for nød og beredskapsaktørene 
v/seksjonsleder Eirik Rosø, Politihøgskolen
10:50 Kaffepause
11:10 Maritim sikkerhet og beredskap 
  Skipsfartsberedskap og sikkerhetstenkning; relevans for andre?
v/direktør John Hammersmark, Norges Rederiforbundet
  Krisehåndtering og maritim beredskap med referanse til Helge Ingstad-ulykken
v/Flaggkommandør Rune Andersen, Sjef Marinen
  Benstrekk
  Hustavika-hendelsen fra HRS-perspektiv v/redningsleder Eva Cecilie Bukaasen Øversveen, Hovedredningssentralen (HRS)
  Krisehåndtering og spesialstyrkene
v/oberst Brage Larssen, sjef for Forsvarets spesialkommando 
12:50 Avslutning
12:55 Slutt/Lunsj