Program

Beredskapskonferansen 2017 – «Samhandling i beredskaps-Norge»

Tirsdag 25.april

11.00     Lunsj og registrering

Kl. 12.00-13:30: Åpning 

 • Velkommen ved dekan Peer Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet

Hvordan kan de forskjellige sektorene bidra til bedre samhandling i beredskaps-Norge?

 • Statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem
 • Statssekretær Forsvarsdepartementet Øystein Bøe
 • Beredskapsdirektør Knut Smedsrud, Politidirektoratet
 • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark
 • Sjef Heimevernet generalmajor Tor Rune Raabye

Q&A ledet av konferansier Hanne Fossum

Kl. 13.45-15:15: Ny bistandsinstruks – status

 • Dekan Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole
 • Politiadvokat/ph.d kandidat Kai Spurkeland, Oslo politidistrikt/Politihøgskolen
 • Sjef operasjoner Forsvarets operative hovedkvarter brigader Leif Petter Sommerseth

Q&A ledet av konferansier Hanne Fossum

Kl. 15.45-17:15: Organisering av beredskapen

 • Avdelingsdirektør Elisabeth Longva, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Professor Per Lægreid, Universitetet i Bergen
 • Leder av Bevæpningsutvalget Anne Kari Lande Hasle
 • Beredskapsdirektør Knut Smedsrud, Politidirektoratet

Q&A ledet av konferansier Hanne Fossum

Kl. 17.30-18.30: Parallellsesjoner

1.Sikkerhet og beredskap etter 22. juli 2011

Major André Berg Thomstad, psykologspesialist Jan Oddvar Heimdal og oberstløyntnant Tore Kjetil Stårvik, Forsvarets høgskole

2. Trening og øving av aktørsamarbeid

Vice President Security Solution EON reality Norge Morten Wenstad og førsteamanuensis Bjørn Bakken, Høgskolen i Innlandet

3. Uvisshetens puslespill: Kunnskapsarbeid og hendelsesstyrte praksiser ved politiets 0perasjonssentral

Ph.d kandidat Jenny Maria Lundgaard, Politihøgskolen

Konferansedeltakerne kan alternere mellom sesjonene og oppfordres til å delta i diskusjon med innlederne.

Kl. 19.30: Konferansemiddag (på Elgstua for spesielt påmeldte)

 

Onsdag 26.april

Kl. 09.00 – 10.00: Samhandling i kriser – kommunikasjon i kriser

 • Administrerende direktør og høyskolelektor II Per Høiby, First House og Høgskolen i Innlandet. 

  Krisehåndtering sett fra utsiden

  -          Ett premiss, to spørsmål og tre påstander

 • Kommunikasjonsdirektør Margrethe Halvorsen, Politidirektoratet

Q&A ledet av konferansier Hanne Fossum

Kl. 10.00 – 10.30: Oppfølging etter kriser

Professor Bjørn Helge Johnsen, Universitetet i Bergen/Saniteten i Sjøforsvaret

Kl. 11.00  12.30: Post 22.juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag?  

 • Leder av Justiskomiteen Hadia Tajik
 • PLIVO: Brigadesjef Håvard Bakken, Brann- og redningsetaten, Oslo kommune
 • Felles ressursregister: Seniorrådgiver Nan-Hege Leonhardsen, BarentsWatch
 • Sivilforsvaret – en beredskapsressurs: Distriktssjef Kaare Kveset, Sivilforsvaret i Hedmark

Q&A ledet av konferansier Hanne Fossum

Kl. 12.30 – 13.00: Utdanning til samhandling

Hvordan utdanner vi våre studenter med tanke på samhandling og beredskap på tvers av sektorer?

 • Sjef Forsvarets høgskole kontreadmiral Louise Dedichen
 • Avdelingsleder Siw H. Thokle, Politihøgskolen

Kl. 13.00 – Lunsj («to go») og vel hjem