Presentasjoner

Tirsdag:

Hvordan kan de forskjellige sektorene bidra til bedre samhandling i beredskaps-Norge?

Ny bistandsinstruks – status

Organisering av beredskapen 

Parallellsesjoner

1.Sikkerhet og beredskap etter 22. juli 2011

Major André Berg Thomstad, psykologspesialist Jan Oddvar Heimdal og oberstløyntnant Tore Kjetil Stårvik, Forsvarets høgskole

Samarbeidet mellom Forsvaret og politiet lokalt i Oslo er blitt bedre etter terrorangrepet på Oslo 22. juli 2011. Klikk her for å lese om det.

2. Trening og øving av aktørsamarbeid

Vice President Security Solution EON reality Norge Morten Wenstad og førsteamanuensis Bjørn Bakken, Høgskolen i Innlandet

3. Uvisshetens puslespill: Kunnskapsarbeid og hendelsesstyrte praksiser ved politiets 0perasjonssentral

Ph.d kandidat Jenny Maria Lundgaard, Politihøgskolen

Konferansedeltakerne kan alternere mellom sesjonene og oppfordres til å delta i diskusjon med innlederne.

 

Onsdag 26.april

Samhandling i kriser – kommunikasjon i kriser

Oppfølging etter kriser

Professor Bjørn Helge Johnsen, Universitetet i Bergen/Saniteten i Sjøforsvaret

Post 22.juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag?  

Utdanning til samhandling:

Hvordan utdanner vi våre studenter med tanke på samhandling og beredskap på tvers av sektorer?

  • Sjef Forsvarets høgskole kontreadmiral Louise Dedichen - ingen presentasjon
  • Avdelingsleder Siw H. Thokle, Politihøgskolen - ingen presentasjon