Per Lægreid

Per Lægreid

Per Lægreid, f. 1949 , er professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap ved universitetet i Bergen og forsker I ved Uni Research Rokkansenteret. 

Han leder for tiden et større internasjonalt komparativt forskningsprosjekt om «Organizing for Societal Securiy and Crisis Management. Building Governance Capacity and Legitimacy», finansiert av Norges Forskningsråd. Han har bl.a. vær medredaktør på boken Organisering , Samfunnsikkerhet og Krisehåndtering(Universitetsforlaget 2014) og har publisert flere artikler i  nasjonale og internasjonale tidsskrift  innenfor temaet samfunnsikkerhet og krisehåndtering.