Per Høiby

Per Høiby

Per Høiby er managing partner i rådgivningsselskapet First House. 

Han har bred og lang erfaring som rådgiver for toppledere i offentlig og privat sektor. Høiby har betydelig erfaring fra Forsvaret og fra arbeid med forsvarsindustrien, og han jobber mye med kriseberedskap og krisehåndtering. Han er i tillegg en ettertraktet samtalepartner for ledere i ulike strategiprosesser og i håndtering av kompliserte enkeltsaker.