Margrete Halvorsen

Margrete Halvorsen

Margrete Halvorsen, født 1958, er utdannet cand. scient fra Universitetet i Oslo. 

Hun har også en master i helseadministrasjon og fag i ledelse fra Handelshøgskolen BI. Hun ble i 1996 informasjonssjef i Statens ernæringsråd. Det ble starten på en kommunikasjonsfaglig karriere med lederstillinger i Norges forskningsråd, Helsedirektoratet og Politidirektoratet. Halvorsen var fra 2009 til 2009 kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, en stilling hun hadde permisjon fra frem til 2012. I denne tiden var hun prosjektdirektør for strategi og samhandling i Helsedirektoratet. I 2012 ble hun kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet