Kjell Inge Bjerga

Kjell Inge Bjerga

Professor PhD Kjell Inge Bjerga er dekan ved Forsvarets høgskole og påtroppende direktør ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). 

Han har en omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, styring og ledelse på sikkerhetsfeltet nasjonalt og internasjonalt. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter og var 2005-2007 redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine. I 2011 utgav han en studie av det militære landforsvaret sammen med generalmajor Gullow Gjeseth. Fra 2012 har han vært ansvarlig for omstillingsforskningen ved IFS, og i 2016 ledet han sekretariatet i regjeringens arbeidsgruppe (Røksund-gruppen) om Forsvarets bistand til politiet.