Kai Spurkland

Kai Spurkland

Kai Spurkland, født 1971, er politiadvokat i Oslo politidistrikt og doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen/Universitetet i Oslo. 

Han har de siste årene hovedsakelig arbeidet med ordensjuss og beredskapsjuridiske spørsmål, herunder samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Han har hatt rollen som juridisk rådgiver (P6) i politimesterens strategiske stab og har med det erfaring fra flere større hendelser og øvelser de siste årene. Spurkland er medforfatter av læreboken «Juss for vektere» (Universitetsforlaget 2013), læreboken «Ordensjuss» (Gyldendal 2014) og Ajourføringshefte til Andenæs´straffeprosess (Universitetsforlaget 2016). Han har i tillegg publisert artikler om ordensjuss/straffeprosess og utarbeidet undervisningsmateriell for Oslo politidistrikt og Politihøgskolen. Spurkland arbeider nå med en juridisk doktorgrad med tittelen: «Forsvarets bistand til politiet – En studie av de rettslige rammebetingelsene for Forsvarets bistand til politiet, med hovedvekt på spørsmål knyttet til vilkårene for slik bistand».

Spurkland vil i foredraget «Krig og fred og sånt» snakke om hvilke samfunnsbeskyttende oppgaver som er henholdsvis politiets og Forsvarets ansvar - og innenfor hvilke rammer politiet kan benytte Forsvaret som en bistandsressurs.