Hans Vik

Hans Vik

Politimester Hans Vik, født 1963, var politimester i Rogaland politidistrikt og har samme rolle i Sør-Vest politidistrikt. 

Vik kom fra stillingen som visepolitimester og driftsenhetsleder for Felles Operativ Enhet. En stilling han har hatt siden august 2009. Tidligere har Vik hatt flere vikariater som både visepolitimester og leder for Felles Påtaleenhet de senere årene. Vik kom fra stillingen som seksjonsleder på Felles Påtaleenhet, og har hatt flere stillinger som polititjenestemann og politijurist i Rogaland politidistrikt og tidligere Stavanger politidistrikt. Han var i 2007 konstituert statsadvokat. Vik har også erfaring fra Forsvaret, Oslo politidistrikt og fra KRIPOS. Han har gjennomført Befalskole, Politiskole, Juridisk embetseksamen og Politihøgskolens topplederprogram