Håvard Bakken

Håvard Bakken

Håvard Bakken, født 1963, er brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat. Jobbet der siden 1988. 

Utdannet tømrermester før han begynte i brann- og redningsetaten og gått gradene fra konstabel til brigadesjef. Han har stort sett jobbet operativt på forskjellige stasjoner og avdelinger, også vært vaktkommandør en periode i 110-sentralen. Han har gjennomført alle obligatoriske operative kurs som tilbys på Norges brannskole. Også undervist noe på Norges brannskole på timesbasis. Er nasjonal PLIVO instruktør, og leder av OLF (operativt lederforum) Oslo. Jobbet også ca. 20 år med fagtiddskiftet Brannmannen og konferansen Brann og Redning.