Bjørn Tallak Bakken

Bjørn Tallak Bakken

Bjørn Tallak Bakken er studieansvarlig for BA-studiet i Beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet (Campus Rena), norsk prosjektleder for «Preparing for Future Crisis Management» (CriseIT) (Interreg  Sverige-Norge), samt prosjektansvarlig for etableringen av Senter for ledertrening – Rena (SLTR).

Bakken (født 1967) er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har høyere avdelings eksamen fra samme sted. Han har arbeidet som forsker og prosjektleder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og som forsker og rådgiver ved Forsvarets høgskole (FHS). I løpet av tiden ved FHS tok han doktorgrad i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, samtidig som han var tilknyttet forsker ved Krigsskolen. Tema for avhandlingen var beslutningstaking i krisehåndtering, noe som også har vært en fellesnevner for forskningen hans i de siste årene. Hans arbeider har vært publisert i internasjonale vitenskapelig tidsskrifter og bokutgivelser. Bakken har vært engasjert i lederutviklingsprogrammer for Politiet, og har undervist i sikkerhetsledelse for Forsvaret. Han er for tiden leder for høgskolens prosjektsamarbeid med FN-organisasjonene UN Women i Moldova, og UNDP i Makedonia.