Anne Kari Lande Hasle

Anne Kari Lande Hasle

Pensjonist fra februar 2016 med en rekke oppdrag, blant annet leder av Bevæpningsutvalget som skal levere sin innstilling 15.3.17. 

Erfaring fra 1971 i ulike stillinger i regjeringsapparatet, deltatt i en rekke styrer, utvalg og råd. Fra 1999-2013 departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet med blant annet  ansvar for beredskapsarbeid herunder medlem av Regjeringens kriseråd.

Anne Kari Lande Hasle skal snakket om: Politiet har vært midlertidig bevæpnet. Bakgrunnen var et skjerpet trusselbilde.

Utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutvikligen for øvrig, herunder endret trusselbilde, gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis. Bevæpningsutvalget  er oppnevnt av regjeringen for å vurdere og anbefale fremtidige modeller for bevæpnning av norsk politi. Bevæpningsutvalgets rapport, NOU 2017:9, ble overlevert justisministeren 29.3.17.

Hun vil redegjøre for utvalgets arbeid og forslag.