André Berg Thomstad

André Berg Thomstad

André Berg Thomstad er ansatt ved Forsvarets Høgskole (FHS), herunder stabsskolens avdeling for militær strategi og operasjoner.

Han er hovedlærer i operasjoner og beredskap, og er ansvarlig for temaet «Nasjonal krisehåndtering» i stabsstudiet. Thomstad bidrar inn i både masteremnet «Beredskap, krisehåndtering og asymmetriske trusler» ved FHS, samt «Nasjonalt beredskap- og krisehåndteringskurs». Sistnevnte er et samarbeid mellom FHS og Politihøgskolen (PHS).

Han er født i 1971 og er major i Hæren. Han har internasjonal erfaring som operasjonsoffiser fra Kosovo, og erfaring fra mange operative stillinger i Hæren og Heimevernet. Han har vært Forsvarets lokale representant til Oslo Politidistrikt og Innsatstyrkesjef ved HV-02. Thomstad har sin militære utdanning gjennom Krigsskole I og II, samt Forsvarets stabsskole. Han gjennomførte masterstudiet ved Forsvarets Høgskole fra 2014–2015, med mastergrad i militære studier med fordypning innen «Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler» og «Nasjonal beredskap og krisehåndtering». Masterutgaven hans er grunnlaget for utgivelsen Oslo Files nr 1/ 2016 «Terrorangrepet i Oslo» utgitt fra Institutt for Forsvarsstudier (IFS). Thomstad har gjennom tjenestegjøring, trening og utdanning opparbeidet seg en betydelig breddekompetanse innen emnet samfunnssikkerhet og beredskap.

Thomstad vil under parallellsesjonene kort forelese om sine funn etter å ha undersøkt hvordan samarbeidet mellom Oslo Politidistrikt, Garden og Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 har utviklet seg etter 22. juli 2011.