Foredragsholdere

 

Anne Kari Lande Hasle

Pensjonist fra februar 2016 med en rekke oppdrag, blant annet leder av Bevæpningsutvalget som skal levere sin innstilling 15.3.17. 

Bjørn Tallak Bakken

Bjørn Tallak Bakken er studieansvarlig for BA-studiet i Beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet (Campus Rena), norsk...

Kai Spurkland

Kai Spurkland, født 1971, er politiadvokat i Oslo politidistrikt og doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen/Universitetet i Oslo. 

Hans Vik

Politimester Hans Vik, født 1963, var politimester i Rogaland politidistrikt og har samme rolle i Sør-Vest politidistrikt. 

Per Lægreid

Per Lægreid, f. 1949 , er professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap ved universitetet i Bergen og forske...

Elisabeth Longva

Elisabeth Longva er avdelingsdirektør for avdeling for analyse og nasjonal beredskap i DSB. 

Margrete Halvorsen

Margrete Halvorsen, født 1958, er utdannet cand. scient fra Universitetet i Oslo. 

Per Høiby

Per Høiby er managing partner i rådgivningsselskapet First House. 

Håvard Bakken

Håvard Bakken, født 1963, er brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat. Jobbet der siden 1988. 

Kjell Inge Bjerga

Professor PhD Kjell Inge Bjerga er dekan ved Forsvarets høgskole og påtroppende direktør ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). 

Tore Ketil Stårvik

Oberstøytnant Tore Ketil Stårvik begynte sin karriere i Forsvaret ved Befalsskolen for Feltartilleriet i 1985.

André Berg Thomstad

André Berg Thomstad er ansatt ved Forsvarets Høgskole (FHS), herunder stabsskolens avdeling for militær strategi og operasjoner.