Beredskapskonferansen 2017

25. til 26. april 2017 arrangerte Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og Høgskolen i Innlandet Beredskapskonferansen  med tema «Samhandling i beredskaps-Norge - nå og i fremtiden».

Konferansen ble en nasjonal arena for nøkkelpersoner i det operative beredskaps-Norge.

Konferansen satt søkelys på hvordan etater og aktører innenfor beredskaps-Norge kan bli bedre på ledelse, samarbeid og kommunikasjon, i en verden hvor risikoforståelse, sikkerhetsstyring og krisehåndtering synes å bli stadig viktigere. 

Konferansen fant sted på Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum, Terningen Arena 25. til 26. april 2017.