Presentasjoner

Erfaringslæring: Beredskapsaktørenes evne til læring av hendelser og øvelser

Fredag 6. april 2018

Sted: Gamle Logen

Konferanselokalet er åpent fra kl 0800

Konferansier: Hanne Fossum

Konferanse del 1: kl 0900 - 1200

Åpning med statssekretær Tone Skogen, Forsvarsdepartementet og statssekretær Thor Kleppen Sættem, Justisdepartementet         

0920 – 1020:  

Professor John Hollenbeck, Michigan State University: How to design an effective crisis management organization - what can we learn from the research on multiteam systems?

Sykehusdirektør i Bodø,  Paul Martin Strand:

Assisterende direktør Per Brekke, DSB:

1020 - 1050: Pause

 

1050- 1200:  

Tidligere statssekretær Eirik Øwre Thorshaug:

Sysselmann på Svalbard Kjerstin Askholt: Erfaringer i overgangen fra teori til praksis. Krisehåndtering på Svalbard.  

 

«Spørsmål og svar» - runde 

1200 – 1300:   Lunsj

Konferanse del 2: 1300 – 1500

Leder EOS-utvalget Eldbjørg Løwer: Individets kontra samfunnets interesser - hva veier tyngst? refleksjoner rundt avveiningen mellom overvåkning og personvern i kontrollen med de hemmelige tjenester.              

Professor Eivind Smith: om samordning eller ministerstyre, om sektorprinsippet

Sjef PST Benedicte Bjørnland: PSTs rolle ansvar og myndighet i samvirkekonteksten – hvordan virksomheten legger til rette for å gjøre jobben lettere for andre beredskapsaktører og omvendt?

Brigader Ivar Halset, sjef for Nasjonal Territoriell Kommando: Heimevernet som bistandsaktør innen samfunnssikkerhet. Erfaring, utvikling og dagens utfordringer

 

«Spørsmål og svar» - runde 

1445: Avslutning