Per Brekke

Per Brekke

Per Brekke har bakgrunn fra Sjøforsvaret og undervannsbåtvåpenet. Variert tjeneste ved hovedkvarter i Norge og i NATO. Militær sekretær for statsrådene Fjærvoll og Løwer. Forsvarsattaché i Nederland. Seksjonsleder i forsvarsdepartementet. Leder for flåtedriften i Redningsselskapet. Avdelingsdirektør i DSB med ansvar for avdeling Analyse og nasjonal beredskap. Assisterende direktør fra mai 2016.  

 

Brekke vil presentere følgende "Samvirke og samhandling har fått betydelig plass og oppmerksomhet i all beredskapsplanlegging, spesielt etter 22. juli 2011. Bedre samvirke har blitt et høyt prioritert mål for de fleste beredskapsaktører. Samvirke er tema i de fleste øvelser, vi trener på hvordan vi skal løse oppgaver i fellesskap. Vi lager planer som vi mener vil høyne evnen til samarbeid. Men når krisen inntreffer faller vi ofte tilbake i gamle mønstre. Hva kan vi gjøre for å bøte på dette? Hvor er vår evne til å lære og hvordan skal vi sammen sikre bedre læring etter øvelser og hendelser? «