Paul Martin Strand

Paul Martin Strand

For administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, har beredskapsarbeid i sykehuset hans høy prioritet. Strand vil gi en beskrivelse av beredskapsarbeid og kriseledelse i Helse Nord, med et særlig fokus på Nordlandssykehuset HF.

Strand vil presentere hvordan Nordlandssykehuset fanger opp læringspunkter etter hendelser og øvelser, og implementerer disse i eksisterende planverk.

Samhandling med andre etater er viktig for å lykkes i krisehåndtering og Strand vil vise hvordan Nordlandssykehuset håndterer kriser sammen med andre aktører som hovedredningssentral, fylkesmann, politi og brann for å kunne møte krisen på en profesjonell og ansvarlig måte.