Kjerstin Askholt

Kjerstin Askholt

Kjerstin Askholt tiltrådte stillingen som Sysselmann på Svalbard 1. oktober 2015. Hun kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, en stilling hun hadde innehatt siden 2003.

Kjerstin Askholt er født i Oslo i 1962 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1988. Tidligere har hun hatt ulike lederstillinger i Kriminalomsorgsavdelingen, bl.a. som underdirektør, avdelingsdirektør/administrativ seksjon og fungerende ekspedisjonssjef. Hun har vært ansatt som advokatfullmektig i Akademikernes Fellesorganisasjon og spesialkonsulent i Aust-Agder Fylkeskommune.

Askholt gikk Forsvarets Høgskoles sjefskurs våren 2011.

Sist endret: .