Ivar Halset

Ivar Halset

Brigader med stilling som nestkommanderende/stabssjef i Heimvernet samt sjef for Territorielt Operasjonssenter. 

Han har tidligere blant annet tjenestegjort som kontingentsjef i Afghanistan, vært sjef for strategi og beredskapsseksjonen i Forsvarsstaben, sjef for Brigade Nord og bataljonssjef i Ingeniørbataljonen. Han har sin utdanning fra Krigsskolen, Hærens stabsskole, Forsvarshögskolan i Sverige og NATO Defence College i Italia.

"Heimevernet som bistandsaktør innen samfunnssikkerhet. Erfaring, utvikling og dagens utfordringer"