Eldbjørg Løwer

Eldbjørg Løwer

 

Løwer ble født i Ål i Buskerud i 1943 og tok utdanning ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole.

Hun har vært nestleder i Venstre og har vært Arbeids- og administrasjonsminister og Forsvarsminister.

Videre har Løwer vært ordfører i Kongsberg, styreleder for NRK og direktør for Kongsberg Nærings- og handelskammer

Løwer er for tiden leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget),

og har vært det siden 1. juli 2011. Funksjonsperioden som leder EOS-utvalget løper ut 30. juni 2019.

 

Som leder av EOS-utvalget vil Løwer blant annet snakke om individets interesser kontra samfunnets interesser. Hva veier tyngst?

Hvordan avveies balansen mellom behov for overvåking og personvern i kontrollen med de hemmelige tjenester.