Benedicte Bjørnland

Benedicte Bjørnland

Juridisk embetseksamen fra UIO i 1991, med spesialfag i amerikansk rett fra UND. Startet karrieren som juridisk konsulent i Konkurransetilsynet i 1992. Ble i 1993 tilsatt som politijurist i Tønsberg politidistrikt. Var etter det dommerfullmektig i Skien og Porsgrunn tingrett, og dernest påtaleleder og visepolitimester i Vestfold politidistrikt. I perioden 2005-2012 var Bjørnland politimester i Vestfold politidistrikt. Bjørnland tiltrådte som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i juni 2012.