Foredragsholdere

Paul Martin Strand

For administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, har beredskapsarbeid i sykehuset hans høy prioritet. Stran...

Eirik Øwre Thorshaug

Eirik Øwre Thorshaug er tidligere statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Han har jobbet som p...

Kjerstin Askholt

Kjerstin Askholt tiltrådte stillingen som Sysselmann på Svalbard 1. oktober 2015. Hun kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Pol...

Eldbjørg Løwer

Løwer ble født i Ål i Buskerud i 1943 og tok utdanning ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole.Hun har vært nestleder i Venstr...

Per Brekke

Per Brekke har bakgrunn fra Sjøforsvaret og undervannsbåtvåpenet. Variert tjeneste ved hovedkvarter i Norge og i NATO. Militær sekr...

John Hollenbeck

John R. Hollenbeck holds the positions of University Distinguished Professor at Michigan State University and Eli Broad Professor o...

Benedicte Bjørnland

Juridisk embetseksamen fra UIO i 1991, med spesialfag i amerikansk rett fra UND. Startet karrieren som juridisk konsulent i Konkurr...

Ivar Halset

Brigader med stilling som nestkommanderende/stabssjef i Heimvernet samt sjef for Territorielt Operasjonssenter. Han har tidligere b...