Program

Program – 15. juni 2018

10.15 Åpning ved dekan Morten Ørbeck

10.20 Innledning til seminaret ved Gunhild Tomter Alstad, Anne Marit Vesteraas Danbolt og Gunhild Tveit Randen

10.30 Jim Cummins: Teachers as Knowledge-Generators: Diverse Contexts, Challenges, and Opportunities in Teacher Education

11.00 Helle Pia Laursen: Hvad betyder mumie? Om forhandling og skabelse af betydning under en literacyaktivitet

11.30 Mulighet for spørsmål/samtale/beinstrekk

11.40 Randi Myklebust: En flerspråklig elevs muntlige deltakelse i gruppearbeid

11.50 Gunhild Tveit Randen: Norskkompetanse og multikompetanse hos flerspråklige elever

12.00 Lunsj

13.00 Susanne Duek: Litteracitet bland barn till nyanlända föräldrar med kort skolbakgrund

13.30 Kenneth Hyltenstam: Modersmålsundervisning och utbildning av modersmålslärare – glimtar av 40 års ifrågasättande, ambivalens och ihärdighet/uthållighet

14.00 Mulighet for spørsmål/samtale/beinstrekk

14.10 Kort pause

14.20 Guri Bordal Steien: «Jeg som har studert lingvistikk, kom i klasse med analfabeter.» Narrativer fra norskopplæring

14.30 Verónica Pájaro: «Tilstrekkelige norskkunnskaper» og språkkrav i ansettelsesprosesser for turnusleger i Norge

14.40 Anne Skaret: Annerledeshet i dyrefortellinger: et leserorientert perspektiv på bildeboka Prikken

14.50 Thor Ola Engen: Leseforståelse, motivasjon og emosjonell støtte

15.00 Pause

15.10 Marte Monsen: En diskusjon om skolens leseprøver

15.20 Else Ryen: Kartlegging for tilrettelegging for andrespråkselever

15.30 Gunhild Tomter Alstad og Anne Marit V. Danbolt: Litterasitet i overgangen fra barnehage til skole

15.40 Per Ivar Kvammen: Naturfaglig litterasitet – glimt fra skole og lærerutdanning.

15.55 Kari Tenfjord: Å bygge et fag – å skape en historie

16.10 Anne Golden og Lars Anders Kulbrandstad: På spor av en tapt hund - om samarbeid, dyr og andrespråksskriving

16.30 Avslutning

Med forbehold om endringer