Program

0900-0915

Auditorium 1

Åpning

0915-1015

Auditorium 1

Plenum: Dybdelæring og bruk av teknologi

Dybdelæring er et ord som blir brukt mye om dagen, men hva innebærer det egentlig i praksis? I dette foredraget får du et innblikk i hva dybdelæring vil si i praksis, og hvordan vi kan bruke teknologi for å legge til rette for slik læring. Dybdelæring har mange aspekter – fra å arbeide med hva slags spørsmål man stiller til hvordan man legger til rette for å lære å lære gjennom å være bevisst sin egen læringsprosess. Det betyr at elevene må kunne beherske ferdigheter som f.eks. problemløsning, egenevaluering og selvregulering. Kanskje krever det mer av lærere og elever enn tidligere, men samtidig blir kanskje dagen morsommere for begge grupper?

Eva Bratvold, Eva Bratvold Digitale Kompetanse

1030-1130

Auditorium 1

Plenum: Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Nærmere beskrivelse kommer

Marijana Kelentrić, Senter for IKT i utdanning

1130-1215 Lunsj
1215-1400

Sesjon 1

Eva Bratvold

Auditorium 1

Hvordan stukturere en klassenotatblokk?

Kort beskrivelse

Sesjon 2

Heidi Dølbakken eller Lars Gimse

Auditorium 2

IKT-plan og digital dømmekraft
Kort beskrivelse

Sesjon 3

Carl Andreas Myrland Auditorium 3

Lær Kidsa koding

Kort beskrivelse

Sesjon 4

OPIM

Demorom Midtbyen

Demonstrasjon av VR i klasserommet

Nærmere  beskrivelse kommer

 

1415-1500

Auditorium 1

Læring med VR
Nærmere beskrivelse kommer