Heidi Dølbakken

Heidi Dølbakken

Heidi Dølbakken er seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanning og avdelingen for digitalt innhold og pedagogisk praksis (DIPP). 

Hun arbeider med digitale ferdigheter og digital kompetanse gjennom utvikling og formidling av innholdet på nettressursen iktplan.no. Nettressursen tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående opplæring og gir et forslag til progresjon for hva elevene skal lære. Den gir også gode ressurser til skoleeier og skoleledere i utviklingsarbeid knyttet til kompetanseheving av lærers digitale kompetanse. Tidligere har Heidi Dølbakken jobbet mange år i skoleverket både som skoleleder, lærer og pedagogisk IKT-veileder.