Program IKT-fagdagen 2019

29. oktober 2019 kl 09.00-15.00

Campus Hamar, auditorium 1

 

09.00-09.15  Velkommen! 1,15 MB
Stine Grønvold, prorektor utdanning ved Høgskolen i Innlandet

09.15-10.15      Algoritmisk tenkning og programmering i fagfornyelsen  
Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard ved Udir BetaLab
Hvordan legger fagfornyelsen til rette for at vi kan lære barn og unge å være bevisste og kritiske teknologibrukere og samtidig aktive skapere av og med teknologi?

10.15-10.30     Kaffe

10.30-11.15     AVR i videregående opplæring
Ole Christoffer Haga ved HINN, EON Reality Norway og elever og lærer fra vgs.
Innføring i utvidet og virtuell virkelighet for en gruppe elever og lærere fra tre videregående skoler i Hedmark fylkeskommune. Et samarbeidsprosjekt mellom EON Reality Norway, Høgskolen Innlandet og Hedmark fylkeskommune.

11.15-12.15     Utstillingsvindu og lunsj
I lunsjpausen kan du se og prøve ulike typer utstyr for programmering og teknologistøttet læringsaktivitet som brukes i grunnskolen, videregående og høgskolen. Eksempler er Microbit, Sphero, BlueBot, Edison, Raspberry Pi, 3D-print og VR-briller.

12.15-13.15     Dybdelæring i det digitale klasserommet
Øystein Gilje, Frida Thuen og Åslaug Bjerke ved Universitetet i Oslo
Hva vet vi om digitaliseringen av norske klasserom? Hva vet vi fra forskningen om læring i 1:1 klasserommet? Hvordan ser dybdelæring ut i 1:1 klasserommet? Hva vet vi om sammenhengen mellom bruk av teknologi og dybdelæring?

13.15--13.30     Kaffe

13.30-15.00 Parallellsesjoner

A) Koding med Sphero og Edison v/ Skaperverkstedet, Kongsvinger bibliotek - Klasserom C063
I denne workshopen vil du få innblikk i hvordan man blokk-programmerer og styrer Sphero ved hjelp av appen SpheroEdu. Med koding i Edison vil vi se på hvordan man programmerer i edblocks (nettside) ved hjelp av barcoder.

B) Algoritmisk tekning og programmering i praksis v/ Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard, Udir Betalab - Klasserom C064
I workshopen ser vi nærmere på noen utvalgte læreplanmål i fagfornyelsen og prøver ut hvordan vi kan jobbe med disse i praksis med programmering og lek.

C) Bli kjent med 360-filming v/ Elevbedrift, Hamar Katedralskole - Auditorium 2
I denne workshopen får du innføring i bruk av 360-kamera og lærer hvordan man kobler til og styrer dette med en app på mobiltelefonen. Du får mulighet til å gjøre opptak, og får deretter innblikk i hva slags etterarbeid som må gjøres. Eksempler på ferdige filmer produsert av elevbedriften vil også bli vist. 
Appen som brukes er GoPro - denne kan lastes ned på forhånd.

D) Workshop i 3D Paint og 3D Builder v/ Marie Edin Solheim, faglærer barn og ungdom ved Storhamar videregående skole - Auditorium 3
Med programmene 3D Paint og 3D Builder som følger med Windows kan vi la elevene bli kjent med AR og VR-design, 3D design og  3D print. På workshopen får du prøve ut programmene. Deltagerne bør ha PC med siste Windowsoppdatering.

E) Podcast som læringsressurs v/ Lillian Gran og Tore L. Rydgren, Høgskolen i Innlandet - Auditorium 1
I denne workshopen vil du først få en introduksjon til podcast som arbeidsform, både i form av pedagogiske og didaktiske betraktninger og mulige tekniske løsninger.
Deretter vil du selv få mulighet til å lage en podcast. Ta med nettbrett eller smarttelefon.

 

Endringer i programmet kan forekomme

Ta med PC eller nettbrett

Velkommen!