Bidragsytere

Disse personene (og flere) vil du møte på IKT-fagdagen:

 

Vibeke Guttormsgaard og Kristine Sevik er seniorrådgivere i Utdanningsdirektoratet og tilknyttet direktoratets Betalab for utprøving og eksperimentering med teknologi. De arbeider blant annet med hvordan programmering, algoritmisk tenkning og skaperverksteder kan bidra til at barn og unge får være utforskende, kreative og skapende i barnehage og skole.

Øystein Gilje, Frida Thuen og Åslaug Bjerke jobber ved Universitet i Oslo på FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanse i skolen. De er akkurat ferdig med GEPP-prosjektet som har hatt ansvar for en oversikt over digitaliseringen i de 50 største kommune i Norge, og en internasjonal forskningsrapport over hva vi vet om arbeid i digitale klasserom.

Ole Christoffer Haga er førstelektor i 3D-modellering og animasjon ved Spillskolen, Høgskolen i Innlandet. 

EON Reality Norway AS har hovedkvarter og produksjonssenter i Hamar. Senteret har VR showroom, utviklingslab og samarbeider med HINN om et eget VR Innovation Academy, en ettårig videreutdanning innen AR og VR ved Spillskolen.

Tage Rønning og Tore Åsvestad er lærere ved Hamar Katedralskole. Tore underviser i Medier og kommunikasjon, Tage underviser i Elektro.

June Midtskogsæter jobber ved Kongsvinger bibliotek, og har ansvar for barne- og ungdomsavdelingen i deres kombinasjonsbibliotek. I tillegg er hun koordinator for kodeklubben i Kongsvinger, og ansvarlig for koding/programmering biblioteket tilbyr barnehagene i byen.

Roger Græsberg er bibliotekar og musiker, og har ansvaret for Skolebiblioteket ved den nye ungdomsskolen i Kongsvinger (KUSK)  med over 500 elever. I tillegg er han med i undervisningen i valgfag programmering.

Simen Andreas Ruud Larsen er IKT-lærling ved Kongsvinger bibliotek. Han har hatt ansvaret for Sphero- og Edisonprogrammering for alle elevene i 4. og 7 trinn i Kongsvinger kommune nå i høst.

Marie Edin Solberg er faglærer Barn og ungdom ved Storhamar videregående skole, og har en glødende interesse for digitalt arbeid på mange nivåer. For tiden lager hun virtuelle rom og jobber med 3D, både sammen elever og kolleger.

Visio UB er en ungdomsbedrift med elever fra medieprodukjon VG2 ved Hamar Katedralskole. Visio UB jobber med å produsere og redigere 360 graders bilder/videoer.

Lillian Gran er høgskolelektor og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Innlandet.

Tore L. Rydgren er seniorrådgiver ved Seksjon for lærings- og forskningsteknologi ved Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Høgskolen i Innlandet.

Magne Inderberg Søby er lektor og lærer ved Elverum videregående skole, og er prosjektleder for VR-satsingen ved skolen.