Program

0900 - 0945
Runar Hedenstad, daglig leder ved Friskstiftelsen: "Pasientens møte med Friskstiftelsen".

Lars Lien, professor II, HINN: "Det faglige perspektivet"

0945 - 1015
Åse-Line Balterzen, medlem av ekspertrådet NAPP: "Fra kaos til ressurs. Mat som en brikke i min tilfriskning"
1015 - 1030 Pause
 
1030 - 1115
Kjell Morten Stormark, dr.psychol, professor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research i Bergen: "Sjømat og psykisk helse hos barn og unge. Hva vet vi?"

1115 - 1145
Jan-Olav Aaseth, professor og spesialist i indremedisin og hormonsykdommer: "Mat, metabolisme – helse og sykdom"

1145 - 1230 Lunsj
 
1230 - 1315
Øyvind Rø, professor II, UiO: "Spiseforstyrrelser"

1315 - 1330 Pause
 
1330 - 1415
Trygve Moe, fysioterapeut, psykiater og fagansvarlig ved Oppfølgingsenheten Frisk: "I arbeid med livsstilsendring"

1415 - 1500
Kjetil Høye, allmennlege og forsker: "Varig endring av livsstil. Tanker fra en allmennpraktiker"