Program

Tirsdag 14. mars 2017.

-Logo Innlandets utdanningskonferanse 2016(1)
09.00 - 09.45 Registrering
09.45 - 10.10 Åpning av konferansen v/rektor i Høgskolen I Innlandet Anna Ottosen
 Musikkinnslag
10.15 -11.00 Høyterskelsamfunnets utfordringer
 Professor Ivar Frønes
Aud 1
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.00 "Hvordan møte adferd som utfordrer"
 Universitetslektor Arne Tveit
Aud 1
12.00 - 12.45 Lunsj
12.45 - 13.30    
Profesjonalisering ovenfra og innenfra. Om lærerrollen Kvalitet i barnehagen
Professor  Førsteamanuensis
Lise Iversen Kulbrandstad Ratib Lekhal
Aud 1 Aud 2
13.30 - 13.45 Pause
13.45 -14.30 Profesjonelle læringsfellesskap, kjennetegn og muligheter
 Professor Thomas Nordahl
 Aud 1
14.30 - 14.50 Pause
14.50 -15:35 Relasjonenes betydning for trivsel og læring i barnehage og skole
 Professor May Britt Drugli
 Aud 1