May Britt Drugli

May Britt Drugli

May Britt Drugli er en norsk pedagog, og professor i pedagogikk ved NTNU. Hennes forskningsområder er lærer-elev-relasjonen i barnehage og skole; små barn i barnehage; psykisk helse i barnehage og skole samt barn med adferdsvansker.

Relasjonenes betydning for trivsel og læring i barnehage og skole.

Dette innlegget vil presentere forskningsbasert kunnskap om hvor viktig gode relasjoner er for å skape et godt læringsmiljø i barnehage og skole. Gode relasjoner har betydning i seg selv fordi de fremmer barn og unges opplevelse av tilhørighet og trivsel. Men de har også stor indirekte betydning for barns læring. Gode relasjoner mellom barn og voksne har videre sammenheng med barn og unges forhold til hverandre og kan bidra til å hindre krenkelser og mobbing.

Sist endret: .