Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark og har en professor II-stilling i svenska som andraspråk/ andrespråksdidaktikk  ved Karlstads universitet.

Fra 2016 leder hun Rådet for Norsk barnebokinstitutt og Høgskolen i Hedmarks forskergruppe Norsk som andrespråk: andrespråksdidaktikk. Hun er også medlem av ekspertutvalget Kunnskapsministeren har oppnevnt for å utrede lærerrollen. Høsten 2015 var Kulbrandstad gjesteprofessor ved NordEuropa-Instituttet ved Humboldt Universität zu Berlin.  Hun ledet i 2015 også rammeplanutvalget som, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, arbeidet med å utvikle forslag til rammeplaner for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå, se www.hihm.no/glu-master. Kulbrandstad har også tidligere deltatt i planarbeid knyttet til barnehage,- allmennlærer- og grunnskolelærerutdanning. 

Forskningsområder: Skole, barnehage og utdanning.

På konferansen skal Lise snakke om Profesjonalisering ovenfra og innenfra. Om lærerrollen.

Sommeren 2015 satte kunnskapsministeren ned en ekspertgruppe som fikk i oppdrag å  frambringe et kunnskapsgrunnlag som skulle gi innsikt i dagens lærerrolle. Ett år seinere forelå rapporten Om lærerrollen (Fagbokforlaget, 2016). Innlegget tar utgangspunkt i rapportens anbefalinger for utvikling av en styrket lærerrolle gjennom blant annet profesjonsfellesskap, oppgavefordeling, forskning og utviklingsarbeid og lærerutdanning.  

Sist endret: .