Ivar Frønes

Ivar Frønes

 Ivar Frønes (dr.philos.) er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Atferdssenteret. 

Han har publisert et stort antall bøker og artikler, med vekt på utviklingstrekk i det norske samfunn, livsløpsanalyse og barns og unges levekår. Blant publikasjoner de siste årene er bøkene: Moderne barndomRisiko og marginaliseringIndicators of Children’s Well-Being: Theory and Practice in a Multi-Cultural Perspective (Redaksjon og bidrag med Asher Ben-Arieh) og The Autonomous Child, theorizing socialisation.

Tittel på forelesning: Høyterskelsamfunnets utfordringer.

Moderne samfunn stiller store krav til kompetanse og kunnskap; kompetansesamfunnet er ethøyterskelsamfunn. I industrisamfunnet var barndommen en lekefase, ungdomstiden en ventefase, fram til man etablerte familie tidlig i tyveårene. I  kompetansesamfunnet er barne- og ungdomstiden, fra fødsel til langt ut i tyveneårene - en kvalifiseringsfase.

Kompetansesamfunnet er et mulighetssamfunn- og et risikosamfunn.  Nyere studier forteller at et samfunns sosiale problemer kan knyttes til en mindre andel av befolkningen, og at problemer i voksen alder i høyterskelsamfunnet i stor grad kan identifiseres i småbarnsalder. Det samme gjelder sosial ulikhet som øker i de fleste moderne samfunn; utviklingen av sosial ulikhet kan motvirkes med innvestering i de yngste. Barnehager og tiltak for små barn- og kvaliteten på slike tiltak-  er dermed grunnleggende for levekår, rettferdighet og utvikling i moderne samfunn

Forelesningen vil dreie seg om hvordan utforme en barne- og ungdomspolitikk- for høyterskelsamfunnet; med vekt på småbarns- og grunnskoleperioden, men vil også strekke seg mot ungdomstiden og overgang til voksen alder. 

Sist endret: .