Arne Tveit

Arne Tveit

Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU. På konferansen skal han snakke om "hvordan møte adferd som utfordrer"

 • Hvem er det som utfordrer oss?
 • Hvordan forstår vi barn som utfordrer?
 • Støtte – konfrontasjon
 • Hvordan mestre stress?
 • Ulike grensesettingsstrategier
 • Loven om minst mulig inngripen
 • Prinsipper for bruk av konsekvenser
 • Mestring av utfordrende atferd

Arne Tveit er rådgiver ved Midt-norsk Kompetansesenter for atferd og universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU og har lang erfaring fra arbeid med barn og unge og deres foreldre  som:

 • lærer i grunnskolen og rådgiver ved en alternativ ungdomsskole i Trondheim.
 • konsulent ved et statlig kompetansesenter i atferdssektoren
 • konsulent og rådgiver ved Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) siden 1998
 • prosjektkoordinator for prosjektet ”Faglig Løft for PPT” (2009-2012)
 • gruppeleder og mentor i programmet ”De utrolige årene” (Webster-Stratton modellen) som retter seg mot barn, foreldre og ansatte i skole- og barnehage
 • programansvarlig for en erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgiving ved NTNU
 • veileder i Læringsmiljøprosjektet med fokus på forebygging og stopping av mobbing
Sist endret: .