Foredragsholdere

alle logoer samlet med ny KS-logo

Her finner du en kort presentasjon av foreleserne ved årets konferanse.

 

Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark o...

Ivar Frønes

 Ivar Frønes (dr.philos.) er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og senior...

Arne Tveit

Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU. På konferansen skal han snakke om "hvordan møte adferd som...

May Britt Drugli

May Britt Drugli er en norsk pedagog, og professor i pedagogikk ved NTNU. Hennes forskningsområder er lærer-elev-relasjonen i barne...

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (se mer...

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal, som er ansatt som førsteamanuensis på BI, og er ansatt i en bi-stilling på SePU.