Foredragsholdere

alle-logoer-samlet-med-ny-ks-logo_imagefull

 

Ann-Elisabeth Knudsen

Ann-Elisabeth Knudsen har en cand. mag og hun er lektor i dansk og psykologi. Hun har ledet en rekke forskningsprosjekter, skrevet...

Johan From

Johan From er professor, og har en doktorgrad i statsvitenskap. Han er ansatt som professor ved Handelshøyskolen BI institutt for k...

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (se mer...

Anne Marit Danbolt

Anne Marit Vesteraas Danbolt er førstelektor i norsk og prosjektleder for Høgskolen i Hedmarks kompetanseheving for Oslo-barnehagen...

Kausvol Gardsbarnehage

Kausvol gardsbarnehage har jobbet systematisk med å forbedre sin kompetanse og klare å omsette ny kunnskap i endret praksis til bes...

Gjøvik videregående skole

Gjøvik videregående skole er Oppland fylkeskommunes nest største videregående skole og har over 1100 elever og 220 ansatte. I 2015...

Bodil J. Houg

Bodil J.Houg har jobbet som mobbeombud i Buskerud siden 2013. Kommer fra Gjøvik, bor i Lommedalen med mann, barn og katt. Liker bes...

Biri u-skole

Endring av praksis ved Biri u-skole over en fem års periode. Biri ungdomsskole har i dag 122 elever, fra Biri, Redalen og Biristran...

Åssiden videregående skole

Ann-Mari Henriksen er rektor ved Åssiden videregående skole i Drammen. Den yrkesfaglige skolen har 1300 ungdomselever med overvekt...