Innlandets Utdanningskonferanse 2016

Velkommen til Innlandets Utdanningskonferanse 

Tirsdag 15. mars 2016, Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Innlandets utdanningskonferanse er en forskningsbasert fagkonferanse for barnehagelærere, grunnskolelærere, lærere i videregående skole, skole- og barnehageeiere, politikere og andre som er involvert i det 18-årige utdanningsløpet. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Gnist-partnere i Hedmark og Oppland og gjennomføres hvert år i midten av mars.  Målsettingen er å gi deltakerne dagsaktuell faglig oppdatering som kan være til inspirasjon og hjelp i eget utviklingsarbeid.