Program

IU-logo-1354x491

Bli med på Innlandets Utdanningskonferanse 10. mars 2015 i Hamar. Tema for årets konferanse er - Kultur for læring – kvalitet i skole og barnehage; hva og hvordan. Blant hovedforeleserne finner du Sten Ludvigsen, Sølvi Lillejord og Thomas Nordahl

Tidspunkt Aktivitet
09.00-10.00 Registering
10.00-10.10 Åpning av konferansen ved utdanningsdirektøren i Hedmark - Anne Cathrine Holt- Aud 1
10.15-11.00 Elevenes læring i fremtidens skole - Sten Ludvigsen - Aud 1
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Vurdering av profesjonsutøvelse - Sølvi Lillejord - Aud 1
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.30

Parallell 1: Risikoutsatte barn og unge - erfaringer fra arbeid ved Øyer Ungdomskole - Lene Nyhus og Jorid Avdem - Aud 3

Parallell 2: Kvalitet i barnehagen - Ellen Nesset Mælan - Aud 2

Parallell 3: Lærervurderinger på en konstruktiv måte - Gro E. Paulsen - Aud 1

13.30-13.45 Pause
13.45-14.30

Parallell 1: Relasjonsbasert klasseledelse - Lars Myhr - Aud 1

Parallell 2: Tidlig innsats - Stine Vik - Aud 2

Parallell 3: Med etisk blikk på kvalitetsarbeidet i skole- og barnehage - Thor Andre Skrefsrud - Aud 3

14.30-14.50 Pause med kaffeservering
14.50-15.35 Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole - Thomas Nordahl - Aud 1
15.35 Slutt

 

Klikk her for å laste ned programmet.