Innlandets Utdanningskonferanse 2015

10. mars 2015 var Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar igjen vertskap for den årlige Innlandets Utdanningskonferanse.  Årets tema var: Kultur for læring – kvalitet i skole og barnehage; hva og hvordan. Det er mange positive tilbakemeldinger fra de 198 deltakerne.

Fullt hus på IU 2015

- Konferansen er en unik mulighet til å oppdatere seg faglig i aktuelle temaer. Vi ønsker å sette relevant forskningsbasert kunnskap på dagsorden og løfte fram utviklingsprosjekter til inspirasjon og etterfølgelse, sier en inspirert og entusiastisk stabsleder ved Campus Hamar Turid Kårhus. - Konferansen henvender seg til barnehagelærere, lærere, skoleledere, skoleeiere og andre som er viktige interessenter i det 18-årige utdanningsløpet, og det virker som vi har truffet godt med årets program.

– Vi er klar over at dette ikke er en «quick-fix», og at den virkelige jobben skjer ute i skolene og barnehagene. Vi håper og tror at dagen har vært til inspirasjon og videre refleksjon, sånn at man får lyst til å utvikle seg selv og sin egen organisasjon videre, sier Kårhus.

Arild Pytte Solem

Fornøyd konferansedeltaker Arild Pytte Solem.

I en pause tok vi en prat med en av årets deltakere, Arild Pytte Solem, assisterende rektor på Østvang skole i Løten. Vi spurte hva han tenkte om konferansen og om hva han hadde fått ut av dagen.

- Dette er en fin arena for ledelsen ved skolen til å få input til videre skoleutvikling. Vi ønsker å gjøre hverdagen i skolen best mulig for flest mulig, og da er det nyttig å få innspill og å få innsikt i det siste innen forskning som handler om skolesektoren. Det har kommet opp mange tanker og ideer vi tar med oss tilbake for videre diskusjon på vår skole, sier Solem. 

- Jeg regner det som svært sannsynlig at jeg kommer tilbake neste år, avslutter Arild Pytte Solem før han stormer inn til neste parallellsesjon.

En av de som har hatt ansvaret for arrangementet, Rita Lang-Ree, er også veldig fornøyd. – Det har vært god flyt i hele dag. Både pauser og lunsjen har fungert bedre enn i fjor og det er vi glade for, konkluderer hun. Et godt samarbeid med Gnist-nettverket og de andre aktørene har gjort det både morsomt og spennende å jobbe med dette. Nå er det bare å forberede seg til neste år. Neste års dato er allerede bestemt – så det er bare å sette av 10 mars 2015, sier hun.

- Nå gleder vi oss til å lese gjennom alle tilbakemeldingene fra deltakerne på årets konferanse sånn at vi kan begynne å planlegge konferansen neste år. Et programutvalg bestående av forskere og alle samarbeidspartnerne vil sammen starte arbeidet med neste års program. Vi klarer ikke å favne alle temaer, men skal fortsette å formidle forskningsbasert kunnskap, avslutter Turid Kårhus.