Innlandets utdanningskonferanse 2014

Velkommen til

Innlandets Utdanningskonferanse 2014

11. mars 2014 på Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

 Kultur for læring – forskning og praksis i skole og barnehage.

Konferansen arrangeres 11. mars 2014 på Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. Konferansen er en årlig begivenhet – arrangert første gang i 2013.

Konferansen er en forskningsbasert fagkonferanse som gir en unik mulighet til å oppdatere seg innen skole og barnehageforskning.

Årets konferanse har et spennende program der praksisrelatert forskning danner grunnlaget for innleggene. Noen av forelesningene er felles for alle. I tillegg er det to økter med forelesninger spisset mot ulike deler av utdanningsløpet.

Målgruppen er aktørene i det 18-årige utdanningsløpet; barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Følgende partnere i  GNIST Hedmark er med og arrangerer Innlandets Utdanningskonferanse; Gnist Hedmark, Fylkesmannen i Hedmark, Høgskolen i Hedmark, Hedmark Fylkeskommune, KS, Utdanningsforbundet og NHO. I tillegg er Gnist Oppland og Fylkesmannen i Oppland invitert med.