Program

09.30

Åpning av konferansen

Utdanningsdirektøren i Hedmark Anne Cathrine Holth 

09.45

Å kjenne sitt materiale

 Filosof Einar Øverenget 

10.30  

Klokskap:   Hvordan utvikle og foredle vår viktigste ressurs?

Psykolog og professor Frode Thuen

11.15 pause
11.30

«Der hvor jeg er mest meg selv» - et foredrag for dem som vokste opp med TV ….

 Professor Elisabeth Staksrud

12.15 lunsj
 12.45

ALLE SKAL MED!

Om implementering av ny rammeplan og utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon

Professor Kjell Åge Gotvassli 

«Digitale   forstyrrelser i skolen – erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk»

 Førsteamanuensis Yvonne Fritze, professor Geir   Haugsbakk og

professor Yngve Troye Norkvelle

13.30 Pause
13.45

Nytt innhold i   barnehage og skole

Hege Nilsen, direktør i Utdanningsdirektoratet

14.30

Å overvåke måloppnåelse uten å bakbinde egen praksis.

Prosjektleder og høgskolelektor Egil Weider Hartberg   

15.15                                                                                                                          Avslutning og vel hjem