Kjell Åge Gotvassli

Kjell Åge Gotvassli

På konferansen skal han snakke om - Alle skal med. Om implementering av ny rammeplan og barnehagen som lærende organisasjon.

I foredraget vil Gotvassli ta utgangspunkt i rammeplanens føringer om at hele personalet må involveres i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering. At alle må med er også en viktig premiss for å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Foredraget vil spesielt ta opp betydning av kollektive læringsprosesser og hvordan en kan få til kollektive forpliktelser og gjør slik en er enig om å gjøre. Hvordan kan en gå fra prat til ny felles praksis?

Kjell Aage Gotvassli er professor i ledelse ved Dronning Mauds Minne Høgskolen og Nord Universitet. Han er utdannet lærer og har en doktorgrad fra Copenhagen Business School i læring i organisasjoner, fra 2005. Gotvassli har gitt ut en rekke vitenskapelige publikasjoner og bøker. Hans arbeider tar særlig opp ledelse i barnehage/skole og kunnskapsutvikling i organisasjoner.

Sist endret: .